Höstens teaterkurser

Nedan hittar du information om våra kommande improvisationskurser, teaterkurser, specialkurser, uppvisningar och fri träning.

Teaterkurs i tre steg!

Steg 1
Här lär vi oss grunderna i karaktärsarbete och tänket kring att inta en scen. Hur rör vi oss på scen, hur jobbar vi med scenerier, hur jobbar vi på scen som en grupp och mot vår publik. 

Anmäl dig här

Steg 2
Detta steg har fokus på text. Vi lär oss hantera texten på scen, det vill säga minnesteknik, förståelse, att nå ut med texten.

Anmäl dig här

Steg 3
I detta steg lägger vi ihop det vi lärt oss i steg 1 och 2. Här jobbar vi med manuskript och lägger ihop det med karaktärsarbetet. 

Anmäl dig här

Pris
700 kr/kurs. 1500 kr om du anmäler dig till alla samtidigt (görs via anmälan till steg 1). Obs! Alla kan gå steg 1 utan vidare krav på att fortsätta till steg 2 och 3.*

Obs! Går du denna teaterkurs är du prioriterad om du önskar delta som amatörskådespelare i Teater Scratch höstpremiär 2020. En föreställning som kommer spelas helt av vuxna amatörer, och skrivas enkom för den ensemblen. Regi och manus görs av Teater Scratch konstnärliga ledare Maria Gotfredsen.

Datum
Steg 1, 24-25/8. Kl. 09.00-17.00 båda dagar.
Steg 2, 5-6/10. Kl. 09.00-17.00 båda dagar.
Steg 3, 16-17-/11. Kl. 09.00-17.00 båda dagar.

*För att ha möjlighet att gå steg 3 ska du ha gått steg 1 och 2. Detta är viktigt eftersom vi plockar upp och hakar tag i den nu kollektiva kunskapen alla i gruppen förvärvat genom kursens gång. Har du tidigare erfarenhet av teater är du varmt välkommen att delta, men det är inget krav eller ger möjlighet att hoppa in i de senare stegen av kursen. 

Improvisationskurs i 2 steg!

**OBS! FRAMSKJUTET DATUM!**

Steg 1
Denna kurs riktar allt arbete mot att spela improvisationsteater för publik. Grundläggande ingångar ni fått till att bejaka, främja er fantasi, hitta tänkesätt för att släppa hämningar vid improvisation, hur en rör sig i rummet.

Anmäl dig här

Steg 2
Hakar tag i det vi lärt oss i steg 1 och lägger till att gestalta roller och karaktärer, använda kostym och rekvisita, och hur en utför teatersport.

Anmäl dig här

Datum
Steg 1, 19-20/10. Kl. 09.00-17.00 båda dagar.
Steg 2, 9-10/11. Kl. 09.00-17.00 båda dagar.

Pris
700 kr/kurs. Anmäler du dig till båda kurser samtidigt 1000 kr totalt (görs via anmälan till steg 1). Obs! Alla kan gå steg 1, men för att gå steg 2 måste du ha gått steg 1.

Går du denna kurs har du platsgaranti på Specialkursen i november!

Specialkurs i teatersport!

Testa på att vara frigrupp! Denna kurs har ingen deltagaravgift, utan fokuserar på att deltagarna själva ska jobba mot sin egen uppvisning där både det sceniska arbetet och marknadsföringen ingår. Deltagarna får nyttja vår kompetens och lokal mot biljettintäkterna för uppvisningen.

Har du deltagit i våra teaterkurser under våren 2019 har du platsgaranti på Specialkursen i september, har du deltagit i vår improvisationskurs steg 1 och 2 har du platsgaranti på kursen i november. Övriga platser är tillgängliga för alla, med kravet att deltagarna ska utföra teatersport.

Datum
Ges i mån av intresse

Anmälan
Platser släpps till de med platsgaranti först. Övriga platser släpps 2 veckor innan kursstart, då är kursen öppen för alla.

*Datum TBA. Vi inväntar projektanslag och lägger schemat så snart vi fått det.

Fri träning i Teater Scratch lokaler!

Vi vill ge våra kursdeltagare möjlighet att fortsätta utvecklas på egen hand. Därför kommer vi öppna upp vår lokal en dag i veckan för fri träning. Denna träning sker utan ledning*, och syftar till att alla som är intresserade kan komma och prata/göra/skriva/repetera teater.

Datum
Första tillfälle 26 augusti, måndagar 18.00-21.00

*Vi kommer dock lämna er med tips om vad ni kan göra under den fria träningen. Vi finns även tillhanda vid frågor eller inspiration till träningen.


Hitta på sidan